Close

Fiskeset-Elsås-Seimsvatnet

Viktig informasjon

På denne sida vil vi framover informere om fiberutbygging til Fiskeset-Elsås-Seimsvatnet.

Nettstar gleder seg over at du vil vere kunde hos oss. Det er kjekt at du vil vere med oss i utbygging av eit framtidsretta fibernett.

Hovud- og graveentreprenør: Nettstar as
Prosjektleiar: Gaute Lilletveit , tlf. 98 20 77 17 / gaute@nettstar.no
Kundeinstallasjon: Nettstar as
Oppstart av arbeid i feltet: 1.09.2021
Oppstart kundeinstallasjon: 1.12.2021

Kontaktperson er Gaute Lilletvedt / gaute@nettstar.no. Ta kontakt med han om du har spørsmål vedkommande graving av grøft for levering av fiber til heimen din.

Status per 15.07.21

Arbeid med tilrettelegging for oppstart av prosjektet er starta, og søknader vedkommane løyver inngår i dette arbeidet. Feltet er eit stolpe & grave-prosjekt.Nettstar skal montere stolpar i høgspentraseen fra Åse til Erstafjellet , deretter vil transportnett bli montert , så fordelingsskap og fiber til kvar abonnent som tingar. Utbygginga forutsetning at me får løyve til å nytta grunn for å montere stolpar og skap hjå grunneigarane.

Planen er å starte med kundeinstallasjonane fra 1.12.21 .