Brukaravtale for fiberbreiband og TV fritidsbustad

Bli kunde - Hytte

Kundeopplysningar

Installasjonsadresse

Fakturaadresse

Velg ønsket tjeneste

Obligatorisk Etablering 7990,-*
Heimesentral, 0,-

Etableringsgebyr vil bli fakturert ved oppstart av utbygging i området. Administrasjonsgebyr kr. 39,- ved utsending av faktura på papir.
* I etableringsprisen er stolpeføring for 2 stolper inkludert. Det blir tatt atterhald om framføring av fiber, sjekk med Nettstar

Eg stadfester med dette å ha lest Nettstar AS sine avtalevilkår og aksepterer disse (sjå baksida). Abonnementet vert fakturert månadleg, delvis på etterskot. Ved førehandssalg er denne kontrakten gyldig i 12 mnd. Ved spesielle kreav frå kunde utandørs/innandørs kan ekstra kostnad for framføring tilkoma. Dette blir evt. avtalt under oppkopling (inkludert i oppkopling er til næraste stolpe/fri føringsveg (via luft eller røyr) til bustad).

Alle prisar er gjeve opp i NOK og er inkl. MVA. Alle prisar førutset 12 månaders bindingstid.
Heimesentralen er Nettstar sin eigedom. Dersom abonnementet vert avslutta må heimesentralen returnerast.