Brukaravtale for fiberbreiband bedrift

Bli kunde - Bedrift

Kundeopplysningar

Installasjonsadresse

Fakturaadresse

Velg ønsket tjeneste

Obligatorisk Etablering 4.990,-
Heimesentral, 0,-

Avbetaling Google Nest kr. 39,- pr. mnd. I 36 månader.

Etableringsgebyr vil bli fakturert ved oppstart av utbygging i området. Administrasjonsgebyr kr. 39,- ved utsending av faktura på papir.
X er lik pliktig teneste/produkt
Alle prisar er gjeve opp i NOK og er eksklusiv MVA.

Alle prisar forutset 12 månaders bindingstid.
Heimesentralen er Nettstar sin eigedom. Dersom abonnementet vert avslutta må heimesentral returnerast.

Eg stadfester med dette å ha lest Nettstar AS sine avtalevilkår og aksepterer disse (sjå baksida). Abonnementet vert fakturert månadleg, delvis på etterskot. Ved førehandssalg er denne kontrakten gyldig i 12 mnd. Ved spesielle kreav frå kunde utandørs/innandørs kan ekstra kostnad for framføring tilkoma. Dette blir evt. avtalt under oppkopling (inkludert i oppkopling er til næraste stolpe/fri føringsveg (via luft eller røyr) til bustad).