Co-location

Me kan tilby markedleiane løysningar innafor alle prisklassar og behov ved co-location. Ved å plassera din servar i vårt strategisk plassert serversenter sikrar du tilgjengelighet og stabilitet for dine tenester.

Co-location, også kjent som serverhousing, betyr at du allereie har ein servar som du plasserer i vårt datasenter. NettStar AS leverer linje, straum, fysisk plass i rack og brannmurtenester.

NettStar AS sin infrastruktur er konstruert for å ta seg av bedriftskritiske tenester der maksimal tilgjengeligheit er eit krav. Me kan tilby stabile linjer for din server.

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på co-location.