fortinet

 

 

Systembeskrivelse
Meru Networks er et amerikansk firma som har spesialisert seg på å lage koordinerte trådløse IP nettverk. Løsningen består av en sentral kontroller og aksesspunkter. Kontroller kobles til eksisterende kablet nettverk via 10/100/1000 Ethernet. Kontrolleren er hjernen i det trådløse nettverk, og all konfigurasjon og innstillinger gjøres på denne, ikke på de enkelte aksesspunkter. Aksesspunktene kommuniserer med kontroller via eksisterende kablet nettverk enten på LAG 2 (broet) eller LAG 3 (rutet), og henter innstillinger og software automatisk fra kontrolleren.

Funksjonell beskrivelse
MERU leverer 4. de generasjons koordinerte trådløse nettverk. Koordinerte trådløse nettverk bygger trådløst nettverk på en helt annen måte en nettverk basert på enkeltstående aksesspunkt eller trådløse nettverk basert på tråløse switcher. Kontroller og aksesspunkter har her hele tiden oversikt over samtlige trådløse klienter, og alle andre trådløse nettverk i området. Kontroller og aksesspunkter bestemmer til en hver tid hvilke aksesspunkt som skal håndtere hvilken klient, samtidig som alle andre aksesspunkter da venter med å sende.

Koordinert nettverk

 • Alle klienter vil til en hver tid kommunisere med aksesspunktet som gir mest effektiv kommunikasjon
 • Alle aksesspunkter kan benytte samme kanal, da det er koordinert av kontroller hvilke aksesspunkt som skal kommunisere når. Dette gir følgende fordeler
  • Alle akesspunkter opptrer som et stort aksesspunkt med en ESSID og en MAC addresse
  • Klienter vil aldri Roame siden alle aksesspunkter opptrer som et stort aksesspunkt. Dette er helt avgjørende for at Ip-telefoni over det trådløse nettverket skal fungere optimalt
  • Ingen kanalplanlegging er nødvendig da alle aksesspunkter benytter samme kanal. Det kan installeres så mange aksesspunkter som er ønskelig for å sikre at en har tilstrekkelig radiosignaler der en ønsker.
  • En kan benytte så mange aksesspunkter en ønsker i et område uten å tenke på interferens mellom de ulike aksesspunktene.
 • Ytelsen i nettverk med både 802.11b og 802.11g klienter blir dramatisk forbedret, da en kan kommuniserer med 802.11g klientene med 54Mbps bithastighet og 11Mbps mot 802.11b klientene
 • Ved å benytte samme kanal på alle aksesspunkter vil total ytelse være 54Mbps(effetivt 24Mbps) pr. kanal. Ønskes høyere båndbredde benyttes flere kanaler som i standard trådløse nettverk.