I tillegg til å væra ein breibands-leverandør prosjekter og leverer NettStar ulike former for trådlause nettverk. Alt frå store system av aksesspunkt styrt av sentral Controller til enkle aksesspunkt.

Fortinet Controllerbasert:

  • 4 generasjons trådlause nettverk som også er konstruert telefoni.
  • Benytter 1 kanal som sikrer saumlaus overgang mellom aksesspunkta.
  • Les meir om Meru her.

Hot-spot:

  • Hot-spot vert typisk brukt som eit gjestenettverk i ein bedrift. Hot-spot controller saman med eit eller fleire aksesspunkt vert atskilt frå det interne nettverket.

Punkt til punkt radiolinker:

  • Radiolinker er eit rimelig alternativ når to bygg skal koplast saman til å væra på same datanettverk.
  • Me leverer også tilsvarande løysning når det er behov for å kopla saman to eller fleire lokasjoner over Internett.
  • Hastigheter frå 155Mbps til 1,2+ Gbps..