NettStar AS er eit selskap som har spesialisert seg på kommunikasjon.
Me er ein naturleg samarbeidspartnar når bedrifta har behov for å kopla saman avdelingskontor til hovudkontoret i eit virtuelt nett, eller la medarbeidarane kopla seg sikkert opp til bedriftsnettet når dei er heime eller på reise.

NettStar AS leverer også “HotSpot” løysing (trådlaus/saumlaus kommunikasjon) for bedrifter, skule, hotell, idrettsanlegg o.l.
VPN vert overført transparent, slik at brukaren kan henta sin epost på ein sikker forbindelse. Det er vidare mulighet til å ta betalt for tenesten på ulike måtar, bl.a. med kredittkort, mobiltelefon, kupongar med aksesskode o.s.v.
“HotSpot” gjev brukaren Internett-aksess på svært enkel og effektiv måte, ein treng t.d. ikkje rekonfigurera PCen sin.

NettStar AS utfører også drifting av datanett for små og mellomstore bedrifter. Me yter bistand til webdesign med dynamiske heimesider, bekjempa og fjerna virus og søppel-post, innstallasjon og konfigurering av brannmur osv.
Andre stikkord er VPN, VLAN, radiolinje, ruting.


Fordelar med Internett frå NettStar AS:

  • Rask forbindelse: NettStar AS leverar hastighetar opptil 15Mbit/s.
  • Ingen oppkoplingstid: Du har permanent oppkopling til Internett og kan telefonera uavhengig av Internettbruken.
  • Faste kostnader: Månadlige utgifter inkluderer fast pris for surfing på Internett.
  • Fleire PCar på nettet: Muligheit for tilkopling av fleire PCar ved kjøp av breibandsrutar eller switch.
  • Tilleggstenester: Fast IPadresse, VPN osv.
  • Sikkerhet: NettStar AS brukar PPPoE som gjer muligheit for 128bits kryptering på all kommunikasjon som føregår på radioforbindelsen.
  • Service: Godt kvalifiserte medarbeidarar vert brukt til montering og kundveiledning.