Besøksadresse:
NettStar AS,
Lindåsvegen 150
5916 ISDALSTØ

Postadresse:
NettStar AS,
Postboks 10,
5908 ISDALSTØ

Epost post@nettstar.no

Web www.nettstar.no

Tlf 56 37 05 00