Nettstar bygger breiband i Lindås Kommune

NettStar AS er i gang med å planlegge bygging av fiber til hustandar, verksemder og hytter i store delar av Lindås Kommune med hjelp av anleggsmidlar frå Lindås Kommune/Nkom.

Nettstar AS har fått støtte til å byggja breiband på  5+24 områder i Lindås kommune , Grønne område er under bygging og Rosa område er under planlegging. Dei fleste av områda blir bygd med fiber breiband, nokre med radioteknologi.

Kundar som bur mellom fleire område kan teikna seg på ei interesseliste. Er interessa stor nok vil breiband bli utbygd.

Oppkopling vil skje i heile 2019.

Meir informasjon kjem snart, men om kort tid vil alle som kan få finna eit tilbod på døra eller i postkassa etterfulgt av eit informasjonsmøte.

Siste nytt

Andre Tjenester

Fortinet Controllerbasert:

4 generasjons trådlause nettverk som også er konstruert for telefoni. Kan benytta 1 kanal som sikrer saumlaus overgang mellom aksesspunkta i bedrifta.

Les mer

Gjestenett (hot-spot):

Hot-spot vert typisk brukt som eit gjestenettverk i ein bedrift. Hot-spot controller saman med eit eller fleire aksesspunkt vert atskilt frå det interne nettverket.

Les mer

Punkt til punkt radiolinker:

Radiolinker er eit rimelig alternativ når to bygg skal koplast saman til å væra på same datanettverk.
Hastigheter frå 155Mbps til 1,2+ Gbps.

Les mer